Voortgang werkzaamheden

Voortgang werkzaamheden Op dit moment kunnen we met de huidige Corona-maatregelen nog doorwerken in de Hoofdstraat. De aanleg van het hemelwaterriool is afgerond en vanaf woensdag 25 maart wordt er gestart met de kruising van de Hoofdstraat met de Wilhelminalaan. Dit...
Aanpassing werkvolgorde

Aanpassing werkvolgorde

Naast Buning Wegenbouw aan noordzijde, is nu ook de waterleidingmaatschappij begonnen aan de zuidzijde. In verband met de kapvergunning is de werkvolgorde aangepast, zie het tabblad Planning & Fasering. Bewoners van de Hoofstraat zijn hierover per brief...