Naast Buning Wegenbouw aan noordzijde, is nu ook de waterleidingmaatschappij begonnen aan de zuidzijde. In verband met de kapvergunning is de werkvolgorde aangepast, zie het tabblad Planning & Fasering. Bewoners van de Hoofstraat zijn hierover per brief geïnformeerd.