Bereikbaarheid

Informatie omtrent de bereikbaarheid tijdens de herinrichting de hoofstraat in Zuidwolde.

Algemeen

Weggebruikers worden veilig en op een goede en duidelijke wijze omgeleid. Voor elke groep weggebruikers zal de juiste maatregel worden getroffen. Omleidingen worden als noodzakelijk ingezet. Aanwonenden en ondernemers blijven zo veel mogelijk bereikbaar.

Met name bij de ondernemers zal in nader overleg, en afgestemd op winkeltijden, gezorgd worden voor voldoende parkeergelegenheid nabij het betreffende perceel. De aanwonenden en ondernemers worden door de aannemer benaderd om dit nader af te stemmen. Voor de klanten en leveranciers van de aanliggende ondernemers zal via bebording duidelijk worden aangeven waar geparkeerd kan worden.

Wegafzettingen 24 en 30 juni

Op 24 en 30 juni zullen er ’s ochtends tijdelijke afzettingen van wegvakken zijn aan de noordzijde van de Hoofdstraat tussen de Meppelerweg/Steenbergerweg en de Hoogeveenseweg (komgrens) en aan de zuidzijde bij de kruising Hoofdstraat/Oosterweg/De Vennen. Per wegvak is de afsluiting ongeveer een half uur, het verkeer wordt dan terplekke door verkeersregelaars omgeleid.

Omleidingsroute op 2 en 3 juni

Op 2 en 3 juni zal op de Hoofdstraat het wegvlak van de fietsoversteek tot en met de kruising Hoofdstraat – Julianalaan afgesloten worden. De omleiding is dan als volgt:

Verkeer van buiten Zuidwolde wordt omgeleid via de A28 en de N48. Verkeer in Zuidwolde wordt vanaf de Hoogeveensweg via De Stuw omgeleid, verkeer vanuit het centrum via de Wilhelminalaan. De omleiding wordt ter plaatse met bebording aangekondigd en aangegeven.

Voor de omleidingstekening zie hiernaast. Door op de foto te klikken opent de foto in een groter venster.

Download de PDF versie hier

 

Contact

Gemeente de Wolden

14 0528

gemeente@dewolden.nl