Waar er al nieuw voetpad aangelegd is, staan er nog bomen ‘in de weg’. Dit heeft te maken met de kapvergunning die nog niet is verleend. Zodra dit wel het geval is, worden de bomen afgezaagd en wordt de boomstam verder weg gehakseld. Het gat wat ontstaat wordt vervolgens opgevuld en bestraat.

Volgende week is de kruising met Wilhelminalaan klaar en gaan we vanuit de kruising verder richting het busstation met de aanleg van parkeerstroken en inritten.

In verband met de coronamaatregelen wordt er nu geen wekelijks spreekuur gehouden, maar Buning wegenbouw is uiteraard wel via email of telefonisch bereikbaar (info@buning.nl / 06-51594142).