Verdere planning

Verdere planning

Nu de kapvergunning verleend is, zijn de bomen eind deze week gekapt en is er een verdere planning gemaakt. Zie hiervoor het tabblad Planning & Fasering. Er zal op 2 en 3 juni een afsluiting nodig zijn ter hoogte van de fietsoversteek tot en met de kruising met de...