De herinrichting van de Hoofdstraat is klaar!

De herinrichting van de Hoofdstraat is klaar!

De laatste werkzaamheden zijn afgerond. De laatste puntjes op de i zullen nog de verkeersborden zijn. Hiervoor maakt de gemeente een plan, waarna Buning Wegenbouw deze nog zal plaatsen. We hebben de communicatie en samenwerking met Dorpsbelangen, ondernemers en...
Het einde is in zicht!

Het einde is in zicht!

Na de slijtlagen zijn nu ook aan de zuidzijde de belijning en bebording aangebracht. Buning Wegenbouw rond de komende 2 à 3 weken de laatste werkzaamheden  aan de zuidzijde (boomomrandingen en herstraten van parkeerplaatsen) af en dan is de herinrichting van de...
Voortgang zuidzijde

Voortgang zuidzijde

Zoals eerder aangekondigd zijn afgelopen maandag de laatste slijtlagen aan de zuidzijde van de Hoofdstraat aangebracht (let op! deze week kan er hierdoor nog grind opspatten). Op 14 september volgt de belijning op het asfalt en is de rijbaan klaar. Buning Wegenbouw...
Noord is klaar!

Noord is klaar!

Afgelopen maandag is de belijning aan de noordzijde van de Hoofdstraat aangebracht. Hiermee is de noordzijde klaar! Het voetpad aan de zuidzijde wordt deze week afgerond. Na de bouwvak wordt dan in de week van 17 augustus aan de zuidzijde de eerste slijtlaag (de...