De laatste werkzaamheden zijn afgerond. De laatste puntjes op de i zullen nog de verkeersborden zijn. Hiervoor maakt de gemeente een plan, waarna Buning Wegenbouw deze nog zal plaatsen.
We hebben de communicatie en samenwerking met Dorpsbelangen, ondernemers en bewoners als zeer prettig ervaren, dank hiervoor!