We zijn begonnen met de aanleg van hemelwaterriool aan de noordzijde, werkend vanaf het busstation naar het noorden. Er zullen hiervoor alleen halve afzettingen van de weg zijn, waardoor er geen omleiding nodig is. Omdat er (nog) geen kapvergunning is verleend, zal de oorspronkelijke planning aangepast moeten worden. Bewoners en ondernemers krijgen hierover binnenkort vanuit de gemeente een brief. Zodra er meer bekend is over de nieuwe planning zal dit gedeeld worden via het tabblad Planning & Fasering.