Na de slijtlagen zijn nu ook aan de zuidzijde de belijning en bebording aangebracht. Buning Wegenbouw rond de komende 2 à 3 weken de laatste werkzaamheden  aan de zuidzijde (boomomrandingen en herstraten van parkeerplaatsen) af en dan is de herinrichting van de Hoofdstraat klaar.