Planning en verkeershinder

De werkzaamheden starten begin maart met het kappen van bomen (onder voorbehoud van de kapvergunning). Vervolgens gaan we aan de Hoofdstraat noord een stuk hemelwaterriool leggen en aansluitend per perceel het voetpad aanleggen met nieuwe gebakken straatstenen. Er wordt gestart vanaf het busstation richting het noorden en geëindigd via de andere kant met de aanleg van parkeerstroken.

Aan de Hoofdstraat zuid starten wij begin april met het vervangen van de bestrating van de voetpaden. Dit heeft te maken met de WMD die daar eerst bezig gaat met het vernieuwen van het leidingsysteem. Wij beginnen vanaf de kruising Oosterweg / de Vennen.

Na de voetpaden en parkeerstroken volgt de herinrichting van de kruising met de Oosterweg / de Vennen. Als laatste staat de herinrichting van de kruising met de Julianalaan, gecombineerd met de grens van de bebouwde kom noord (fietsoversteek) gepland.

 

Fasering

Er vindt altijd vooraf overleg plaats met u over de bereikbaarheid van uw woning/winkelpand als wij bij u voor de deur aan het werk gaan.

Fase 1: Hoofdstraat noord, voetpad en parkeerstroken, 2 maart tot 29 mei 2020.

Fase 2: Hoofdstraat zuid, voetpad en boomgaten overzijde, 2 april tot 12 juni 2020.

Fase 3: Kruising Julianalaan en de grens van de bebouwde kom noord (fietsoversteek), 2 juni tot 26 juni 2020.

Fase 4: Kruising Oosterweg / de Vennen, 29 juli tot 15 juli 2020.

Let op! Door bijzondere weersomstandigheden kan de planning/fasering iets veranderen.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.hoofdstraatnoordzuid.nl.

De website wordt regelmatig aangevuld met nieuws. U kunt ook contact opnemen met de heer F. Bijker van de gemeente De Wolden Hoogeveen, telnr. 140528 of met de heer H. Buning van Buning Wegenbouw, tel. 06 – 51 59 41 42.

Tijdens de uitvoering vindt er wekelijks een inloopuur plaats. Locatie en tijd volgen.

Voor de start van het werk ontvangt u een brief met de laatste informatie.