Kabels en Leidingen

Voorafgaand aan de daadwerkelijke herinrichting zullen er door de nutsbedrijven werkzaamheden worden verricht aan de kabels en leidingen.
Door de volgende nutsbedrijven worden werkzaamheden verricht aan hun netwerken:

WMD Drinkwater: In het voetpad in Hoofdstraat deel Zuid ligt een verouderde AC (asbestcement) -leiding. De huidige AC- leiding ligt in het voetpad aan de westzijde van de Hoofdstraat. De nieuwe leiding zal gelegd worden in het voetpad aan de oostzijde van de rijbaan van de Hoofdstraat deel Zuid. Tevens zullen hier de huisaansluitingen worden vervangen. Gestart wordt aan de kant van De Vennen, waarna richting de Slagendijk gewerkt gaat worden.

De werkzaamheden voor de WMD eindigen nabij de Ommerweg.

Enexis: In het voetpad in Hoofdstraat deel Zuid ligt een loze kabel. Deze zal opgeruimd worden. De werkzaamheden vinden plaats in het voetpad aan de oostzijde van de rijbaan van de Hoofdstraat deel Zuid.

Rendo: In Hoofdstraat deel Noord ter hoogte van het kruispunt Hoofdstraat / Wilhelminalaan en ter hoogte van het kruispunt Hoofdstraat / Julianalaan zullen werkzaamheden worden verricht aan een gasleiding. Aansluitend zullen werkzaamheden in de Julianalaan worden verricht, tot aan het kruispunt Hoofdstraat / Berkenlaan.

 

Contact

Gemeente de Wolden

14 0528

gemeente@dewolden.nl