De verkeerssituatie voor fietsers vanuit De Vennen naar de Hoofdstraat is met de herinrichting van de Hoofdstraat aangepast. Fietsers die rechtsaf de weg willen volgen, gaan met het fietspad achter de bushalte langs. Fietsers die linksaf de Hoofdstraat in willen gaan, blijven op de weg en slaan op de fietssuggestiestrook linksaf. Waar nu nog tijdelijke bebording staat ‘Situatie gewijzigd voor fietsers’ zal nog bebording komen om dit duidelijk te maken.