De werkzaamheden aan de noordzijde van de Hoofdstraat komen in de afrondende fase. De zogeheten slijtlagen kunnen aangebracht gaan worden. Deze zorgen voor behoud van de weg en een stroef wegoppervlak. De slijtlagen worden in 2 fasen aangebracht, op woensdagochtend 24 juni de fietsstroken op de rijbaan tussen de Meppelerweg/Steenbergerweg en de Hoogeveenseweg (komgrens). De kruising Hoofdstraat/Oosterweg/De Vennen aan de zuidzijde wordt dan ook meegenomen. Op dinsdagochtend 30 juni wordt op beide trajecten dan het middengedeelte (de autorijstrook) aangebracht.

Beide ochtenden zullen er per wegvak afsluitingen zijn van ongeveer een half uur. Het verkeer wordt dan terplekke door verkeersregelaars omgeleid. Er wordt ’s ochtends om 7u gestart ter hoogte van de ondernemers, zodat er zo min mogelijk hinder is.

Na de werkzaamheden kan er ongeveer een week grint opspatten, er worden hiervoor 30km borden geplaatst en borden met ‘Pas op! Opspattend grind!’.

De resterende slijtlagen aan de zuidzijde zullen na de bouwvak (dus na 7 augustus) aangebracht worden, de data hiervoor volgen nog.