De aanleg van parkeerstroken en inritten tussen de kruising met de Wilhelminalaan en het busstation wordt vrijdag 17 april afgerond. Vanaf maandag 20 april gaat Buning Wegenbouw verder aan dezelfde kant van de weg, maar dan tussen de Wilhelminalaan en de Julianalaan.

Vanaf 28 april wordt er begonnen met de kruising Hoofdstraat-Oosterweg-de Vennen en volgt de aanleg van het nieuwe voetpad aan de oostzijde van de Hoofdstraat Zuid.

Tijdens de aanleg van de kruising met de Oosterweg en de Vennen is het verzoek om deze kruising zoveel mogelijk te mijden. Verkeer wat er echt langs moet wordt er dan met rijplaten omheen geleid, zodat een volledige afsluiting niet nodig is.