Hoofdstraat Zuid

VOORGESCHIEDENIS

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers in de Hoofdstraat Noord en Zuid in Zuidwolde. Samen met de gemeente is gekeken hoe daar invulling aan te geven. Gedurende het project is gesproken met aanwonenden om met die input zoveel mogelijk gedragen keuzes te maken en verbeteringen door te voeren. Door aan één zijde de bomen te verwijderen maken we een obstakelvrij voetpad langs de Hoofdstraat Noord en Zuid. Het voetpad wordt hierbij ook vernieuwd en op enkele plaatsen aangepast. Het verwijderen van bomen is voor het beeld in de Hoofdstraat best ingrijpend. De gemeente spant zich daarom in om de overblijvende bomen een verbeterde groeiplaats aan te bieden. Naast de komst van het voetpad is uit diverse overleggen o.a. naar voren gekomen:

• fietsers moeten een meer zichtbare plaats krijgen op de rijbaan;
• enkele kruisingen en oversteeklocaties worden aangepast;
• het voetpad wordt verlengd tot de bebouwde kom van Zuidwolde in de richting van Hoogeveen.

eet.

INFORMATIEBIJEENSKOMST

Op 28 mei 2019 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van de hoofdstraat in Zuidwolde. De onderstaande tekeningen zijn toen gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. 

DEFINITIEVE ONTWERP TEKENING

De definitieve ontwerptekening kunt u hier in PDF formaat bekijken. U heeft hiervoor Adobe Reader of een andere PDF reader nodig. Adobe Reader kunt u hier downloaden.

LAATSTE NIEUWS

De herinrichting van de Hoofdstraat is klaar!

De laatste werkzaamheden zijn afgerond. De laatste puntjes op de i zullen nog de verkeersborden zijn. Hiervoor maakt de gemeente een plan, waarna Buning Wegenbouw deze nog zal plaatsen. We hebben de communicatie en samenwerking met Dorpsbelangen, ondernemers en...

Nieuwe situatie voor fietsers vanuit De Vennen naar de Hoofdstraat

De verkeerssituatie voor fietsers vanuit De Vennen naar de Hoofdstraat is met de herinrichting van de Hoofdstraat aangepast. Fietsers die rechtsaf de weg willen volgen, gaan met het fietspad achter de bushalte langs. Fietsers die linksaf de Hoofdstraat in willen gaan,...

Het einde is in zicht!

Na de slijtlagen zijn nu ook aan de zuidzijde de belijning en bebording aangebracht. Buning Wegenbouw rond de komende 2 à 3 weken de laatste werkzaamheden  aan de zuidzijde (boomomrandingen en herstraten van parkeerplaatsen) af en dan is de herinrichting van de...

Voortgang zuidzijde

Zoals eerder aangekondigd zijn afgelopen maandag de laatste slijtlagen aan de zuidzijde van de Hoofdstraat aangebracht (let op! deze week kan er hierdoor nog grind opspatten). Op 14 september volgt de belijning op het asfalt en is de rijbaan klaar. Buning Wegenbouw...

Tijdelijke wegafzettingen Hoofdstraat zuidzijde op 24 en 31 augustus

Door de hitte van de afgelopen week gaan de zogeheten slijtlagen aan de zuidzijde van de Hoofdstraat iets later dan gepland aangebracht worden. De slijtlagen zorgen voor behoud van de weg en een stroef wegoppervlak. Ze worden net als aan de noordzijde in 2 fasen...

Noord is klaar!

Afgelopen maandag is de belijning aan de noordzijde van de Hoofdstraat aangebracht. Hiermee is de noordzijde klaar! Het voetpad aan de zuidzijde wordt deze week afgerond. Na de bouwvak wordt dan in de week van 17 augustus aan de zuidzijde de eerste slijtlaag (de...

Stof door slijtlagen

Zoals eerder aangekondigd zijn vandaag de eerste slijtlagen aangebracht. Door het droge weer zorgt dit helaas voor opwaaiend stof, onze excuses hiervoor. Omdat de slijtlaag nog moet uitharden mag de weg pas vrijdagmiddag gesproeid worden. Het stof zal dus helaas de...

Tijdelijke wegafzettingen Hoofdstraat op 24 en 30 juni

De werkzaamheden aan de noordzijde van de Hoofdstraat komen in de afrondende fase. De zogeheten slijtlagen kunnen aangebracht gaan worden. Deze zorgen voor behoud van de weg en een stroef wegoppervlak. De slijtlagen worden in 2 fasen aangebracht, op woensdagochtend 24...

Afsluiting 2 en 3 juni

Let op! Op 2 en 3 juni zal de Hoofdstraat afgesloten zijn ter hoogte van de fietsoversteek tot en met de kruising met de Julianalaan. Voor de omleidingsroute zie het tabblad Bereikbaarheid. Nu de bomen verwijderd zijn, is aan de noordzijde al goed te zien hoe de...

Kapvergunning

De kapvergunning is verleend voor herinrichting van de Hoofdstraat. Er wordt daarom nu zo snel mogelijk met de kap van de bomen begonnen. De bomen aan de noordzijde zijn al op vogelnesten gecontroleerd (die waren er niet), waardoor er daar vanmiddag al gestart wordt...

Stratenplan

Klik op de blauwe stippen om aanvullende informatie te zien over het desbetreffende punt.  

Contact

Gemeente de Wolden

14 0528

gemeente@dewolden.nl